Velkommen til Kaffipost

Av Kristian   19.05.19

Velkommen til Kaffipost ved idylliske Røykeneselva søndag 26. Mai mellom kl. 1200 og 1500. Sal av kaffi, saft og kaker. Varm grill til dei som tar med grillmat. Loddtrekking av premie blant alle som besøkjer posten denne søndagen.
Det ligg også mange tur-o-postar i terrenget kring vårens Kaffipost. Sti eller traktorveg mellom mange av postane. Parkering ved badeplassen Selsåsvika.


Rekordmange tur-o-postar klar for besøk

Av Kristian   08.04.19

Sveio O-lag opna tur-o-sesongen forrige helg. (Foto: Thomas Førde))

Aldri før har Sveio O-lag kunna tilby så mange tur-o-postar spreidde rundt i så store delar av kommunen som denne sesongen.

Vårsola har vist seg tydeleg nokre gonger. Det tyder samtidig at Sveio O-lag sine tur-o-postar nå er klar for besøk rundt i ulike turterreng i kommunen.
Førstkomande helg går startskotet for 2019-sesongen og då ligg meir enn 100 ulike postar og ventar på tur-o-folket. Aldri tidlegare har tilbodet vore så variert og omfattande.
Postane og rundturane finst i ulike typar terreng, frå Valestrandfjella i nord til Ryvarden i sørvest. Seks ulike kart og terreng er tatt i bruk for å kunne gjera denne sesongen ekstra variert og spennande. Vanskegraden når det gjeld bruken av kart og kompass og kor lett eller tungt det er å ta seg fram i terrenget varierer sterkt frå tur til tur, frå det enkle til det utfordrande.
Postane eller turløypene i Valestrandfjella er for dei litt øvde og vidarekomne, dei som likar utfordringar. Løypa mellom Mølstrevåg og Ryvarden fyr går i slakt og småkupert terreng, inneheld mange postar, men kan og by på visse utfordringar i eit terreng med eit kart som er rikt på detaljar.

Nye område for tur-o
Sveio O-lag har i år forsøksvis tatt i bruk kommunale plankart til ei rundløype med 10 postar i det populære turområdet mellom Førde kyrkje og fjelltoppen Dreng. Her kan tur-o-folket i hovudsak følgja lett framkommelege traktorvegar og stiar frå post til post.
Ei nytt turmål er også toppen av Selsåsåsen og ei rundløype som føl til dels oppmerka stiar og skogsvegar i idyllisk furuskog, inn til Liervatn og tilbake langs Røykeneselva.
Frå Kleivo ved Vandaskog ligg postar langs ei rundløye i ope og lett tilgjengeleg terreng. Turen til topps på Slettafjellet ved Auklandshamn kan og gjerast som ein rundtur langs tydelege stiar.

Nærtrim og foto-orientering
Også i denne sesongen kan Sveio O-lag tilby eigen turpakke med Nærtrim og Barnas Tur-o. Denne pakka inneheld fire ulike kart over fire forskjellige terrengtypar i Sveio, nær kjende utfartsmål og langs spennande turstiar.
Deltakarane som kjøper ein av dei to tur-o-pakkane får også høve til å prøva seg på foto-orientering, i Førde og i Sveio sentrum. I Førde sentrum har parkanlegget nær Strando og Prestabryggjo blitt vidareutvikla i stort omfang til beste for alle som vil prøva foto-orientering.Suksess med gulljakt i skogen i 25 år

Av Kristian   02.12.18

Nokre av plakettvinnarane under Sveio O-lag sin årsfest: I bakre rekke frå venstre: Hans Enerstvedt, Roald Johannessen, Harald Selsås og Oddbjørn Valen. I fremste rekke frå venstre: Vigdis Svendsbø, Olaug Fagerland og Frøydis Valen. (Foto: Thomas Førde)

For første gong kunne Sveio Orienteringslag i haust dela ut plakett til deltakarar i laget si turorientering som har sikra seg gullmerket 25 år på rad.

Dei to fortenestefulle vinnarane er Frøydis og Oddbjørn Valen som i løpet av 25 år har funne meir enn 1250 tur-o-postar på ulike stader rundt i Sveio kommune.
Under Sveio O-lag sin årsfest i Førde samfunnshus blei det delt ut plakettar og merke i gull, sølv og bronse til nær 90 av deltakarane i årets turorientering. Fire ihuga deltakarar, Kristina Enerstvedt, Astrid Førsund, Inge Berglund og Harald Selsås, kvalifiserte seg denne sesongen for 20-årsplaketten.
Etter 15 år på rad med oppnådd gullmerke kunne Torhild Matre og Roald Johannessen ta imot gullplaketten, medan Olaug Fagerland og Vigdis Svendsbø begge fekk sølvplaketten etter 10 år på rad med 50 postkvitteringar årleg.
Bronseplaketten gjekk til Johan Blytt, Hans Enerstvedt og Jan Ekrene.
Til årets sesong med turorientering hadde Sveio Orienteringslag eit bredt tilbod av postar i særs variert terreng frå Tråvås i Valestrandsfjella i nord til Ryvarden og Lyngholm i sør og lengst i vest. Turpostar var dessutan å finna mellom Paddevegen og Markavegen, mellom Førde og Liervatnet og sør for Auklandshamn skule.
Sveio O-lag er alt i gang med planlegging av ny sesong med turorientering.
Sjå årets merkevinnarar, side 1 Sjå årets merkevinnarar, side 2

Frøydis og Oddbjørn Valen er dei første som har oppnådd gullmerket 25 år på rad i Sveio O-lag si turorientering. (Foto: Thomas Førde))Årsfest fredag 23. november

Av Kristian   20.11.18
TURORIENTERING
Årsfest turorientering, fredag 23. november kl. 1900 i Førde Samfunnshus
Årsfest
Fredag 23. november kl. 1900 i Førde Samfunnshus (NB!Merk datoen!)
Utdeling av premiar, merke og plakettar.
Trygve Kinn viser gamle videoopptak frå turorientering
Servering og Utloddning
Vel møtt!Vår + tur-o = sant

Av Kristian   21.03.18

Sveio O-lag opnar tur-o-sesongen palmesøndag. (Foto: Thomas Førde)

Vårsola har vist seg tydeleg fleire gonger. Det tyder og at Sveio O-lag sine tur-o-postar nå er klar for besøk rundt i ulike turterreng i kommunen.
Søndag 25. mars går startskotet for 2018-sesongen og då ligg om lag 100 ulike postar og ventar på tur-o-folket.
Nye postar er lagt ut ved Ryvarden og ved Lyngholmen, i Auklandshamn og i terrenget mellom Førde og Lier. I marka mellom Paddevegen og Markavegen er det lagt opp til ein gjennomgåande tur i spennande og ope terreng med fleire glimrande utsynstoppar og 13 ulike tur-o-postar.
I Valestrandfjella kan dei som likar litt ekstra utfordringar få høve til å prøva seg i bratt og krevjande terreng med flott utsikt over det meste av Sunnhordland. Men det blir berre for dei som strevar seg opp motbakkane.
Også i denne sesongen kan Sveio O-lag tilby eigen turpakke med Nærtrim og Barnas Tur-o. Denne pakka inneheld fire ulike kart over fire forskjellige terrengtypar i Sveio, nær kjende utfartsmål og langs spennande turstiar.
Deltakarane som kjøper ein av dei to tur-o-pakkane får også høve til å prøva seg på foto-orientering, i Førde og i Sveio sentrum. I Førde sentrum har parkanlegget nær Strando og Prestabryggjo blitt vidareutvikla i stort omfang sidan sist og til beste for alle som vil prøva foto-orientering.


Gull og heider då SOL feira 50 år av Kristian i kategori Turorientering 28.11.17
50-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus av Kristian i kategori Turorientering 23.10.17
Turorientering 2017 av Kristian i kategori Turorientering 21.03.17
100 gullvinnarar i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 05.12.16
Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Kaffipost med vellukka marknadsføring av Kristian i kategori Turorientering 29.05.16
Prøv turorientering på Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 23.05.16
Rekordtidleg start for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.03.16
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 08.11.15
Sol over Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.06.15
Kaffipost på idylliske Vandaskog av Kristian i kategori Turorientering 29.05.15
Sveio O-lag opnar Friluftslivets år søndag 29. mars med sesongstart for turorientering og med foto-orientering i Rex Graden. av Kristian i kategori Turorientering 23.03.15
Gullrush etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 24.11.14
TURORIENTERING Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 17.11.14
Kaffipost nær havet av Kristian i kategori Turorientering 26.05.14
Kaffipost i ope landskap mellom Lyngholm og Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 21.05.14
Turorientering frå Lyngholm til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 23.03.14
Turorientering mot nye høgder av Kristian i kategori Turorientering 25.11.13
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 15.11.13
Kaffiposten søndag 8. september av Kristian i kategori Turorientering 12.09.13
Kaffipost med Barne-O-løype av Kristian i kategori Turorientering 02.09.13
Solrik Finn Fram dag med populær maskott av Kristian i kategori Turorientering 16.06.13
Turorientering til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 17.03.13
Sesongstart TurO søndag 24. mars av Kristian i kategori Turorientering 14.03.13
Mange gullvinnarar i turorientering av Kristian i kategori Turorientering 28.11.12
Tur-o-vinnarane får som fortent av Kristian i kategori Turorientering 23.11.12
Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 20.08.12
Fant fram i regnet av Kristian i kategori Turorientering 17.06.12
Finn Fram dagen 2012 av Kristian i kategori Turorientering 13.06.12
Sesongstart for Turorientering søndag 1. april av Kristian i kategori Turorientering 25.03.12
På gulljakt i skogen i 20 år av Kristian i kategori Turorientering 12.02.12
Årsfest, Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Første gong supergull av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Haustens kaffipost med premiar av Kristian i kategori Turorientering 04.09.11
Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.09.11
Sesongstart for Turorientering søndag 10. april av Kristian i kategori Turorientering 07.04.11
Foto-orientering nytt av året av Kristian i kategori Turorientering 05.04.11
Gullrush for unge og eldre av Kristian i kategori Turorientering 14.02.11
Nær 100 fortener edelt metall for 2010 av Kristian i kategori Turorientering 10.02.11
Årsfest av Kristian i kategori Turorientering 25.01.11
Sommardag for haustens kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 05.09.10
Kaffipost på Friluftlivets dag av Kristian i kategori Turorientering 05.09.10
Turorientering erstattar skiløypa av Kristian i kategori Turorientering 24.03.10
Premiar til gode prestasjonar av Kristian i kategori Turorientering 07.02.10
Heider og ære til dei ivrigaste i skogen av Kristian i kategori Turorientering 26.01.10
Kaffipost i teltet av Kristian i kategori Turorientering 24.09.09
TURORIENTERING
av Kristian i kategori Turorientering 19.09.09
Sesongstart for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 02.04.09
Premiedryss på årsavslutninga turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.02.09
Årsfest med merkeutdeling av Kristian i kategori Turorientering 04.02.09
Årsmøte 2019:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering p� nett
Kalender:
« September 2019 »
UkeManTirOnsTorFreLørSøn
35      01
3602030405060708
3709101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008
Vestlandsmeisterskapet 2013: