Suksess med gulljakt i skogen i 25 år

Av Kristian   02.12.18

Nokre av plakettvinnarane under Sveio O-lag sin årsfest: I bakre rekke frå venstre: Hans Enerstvedt, Roald Johannessen, Harald Selsås og Oddbjørn Valen. I fremste rekke frå venstre: Vigdis Svendsbø, Olaug Fagerland og Frøydis Valen. (Foto: Thomas Førde)

For første gong kunne Sveio Orienteringslag i haust dela ut plakett til deltakarar i laget si turorientering som har sikra seg gullmerket 25 år på rad.

Dei to fortenestefulle vinnarane er Frøydis og Oddbjørn Valen som i løpet av 25 år har funne meir enn 1250 tur-o-postar på ulike stader rundt i Sveio kommune.
Under Sveio O-lag sin årsfest i Førde samfunnshus blei det delt ut plakettar og merke i gull, sølv og bronse til nær 90 av deltakarane i årets turorientering. Fire ihuga deltakarar, Kristina Enerstvedt, Astrid Førsund, Inge Berglund og Harald Selsås, kvalifiserte seg denne sesongen for 20-årsplaketten.
Etter 15 år på rad med oppnådd gullmerke kunne Torhild Matre og Roald Johannessen ta imot gullplaketten, medan Olaug Fagerland og Vigdis Svendsbø begge fekk sølvplaketten etter 10 år på rad med 50 postkvitteringar årleg.
Bronseplaketten gjekk til Johan Blytt, Hans Enerstvedt og Jan Ekrene.
Til årets sesong med turorientering hadde Sveio Orienteringslag eit bredt tilbod av postar i særs variert terreng frå Tråvås i Valestrandsfjella i nord til Ryvarden og Lyngholm i sør og lengst i vest. Turpostar var dessutan å finna mellom Paddevegen og Markavegen, mellom Førde og Liervatnet og sør for Auklandshamn skule.
Sveio O-lag er alt i gang med planlegging av ny sesong med turorientering.
Sjå årets merkevinnarar, side 1 Sjå årets merkevinnarar, side 2

Frøydis og Oddbjørn Valen er dei første som har oppnådd gullmerket 25 år på rad i Sveio O-lag si turorientering. (Foto: Thomas Førde))Årsfest fredag 23. november

Av Kristian   20.11.18
TURORIENTERING
Årsfest turorientering, fredag 23. november kl. 1900 i Førde Samfunnshus
Årsfest
Fredag 23. november kl. 1900 i Førde Samfunnshus (NB!Merk datoen!)
Utdeling av premiar, merke og plakettar.
Trygve Kinn viser gamle videoopptak frå turorientering
Servering og Utloddning
Vel møtt!Vår + tur-o = sant

Av Kristian   21.03.18

Sveio O-lag opnar tur-o-sesongen palmesøndag. (Foto: Thomas Førde)

Vårsola har vist seg tydeleg fleire gonger. Det tyder og at Sveio O-lag sine tur-o-postar nå er klar for besøk rundt i ulike turterreng i kommunen.
Søndag 25. mars går startskotet for 2018-sesongen og då ligg om lag 100 ulike postar og ventar på tur-o-folket.
Nye postar er lagt ut ved Ryvarden og ved Lyngholmen, i Auklandshamn og i terrenget mellom Førde og Lier. I marka mellom Paddevegen og Markavegen er det lagt opp til ein gjennomgåande tur i spennande og ope terreng med fleire glimrande utsynstoppar og 13 ulike tur-o-postar.
I Valestrandfjella kan dei som likar litt ekstra utfordringar få høve til å prøva seg i bratt og krevjande terreng med flott utsikt over det meste av Sunnhordland. Men det blir berre for dei som strevar seg opp motbakkane.
Også i denne sesongen kan Sveio O-lag tilby eigen turpakke med Nærtrim og Barnas Tur-o. Denne pakka inneheld fire ulike kart over fire forskjellige terrengtypar i Sveio, nær kjende utfartsmål og langs spennande turstiar.
Deltakarane som kjøper ein av dei to tur-o-pakkane får også høve til å prøva seg på foto-orientering, i Førde og i Sveio sentrum. I Førde sentrum har parkanlegget nær Strando og Prestabryggjo blitt vidareutvikla i stort omfang sidan sist og til beste for alle som vil prøva foto-orientering.


Gull og heider då SOL feira 50 år

Av Kristian   28.11.17
kake med logo

Det vanka mykje, ros, gilde helsingar, heider og til sist utdeling av gullplakettar, då Sveio Orienteringslag feira sitt 50-årsjubileum.

Storsalen i Førde Samfunnshus var vakkert pynta i Sveio O-lag sine fargar, raudt, kvitt og grønt, då dei 80 gjestene kunne setja seg til bords. Thomas Førde, som er leiar i laget, tok festlyden med på ei reise gjennom SOL si 50 år lange historie. Han fortalde om korleis laget blei skipa i Førde våren 1967 med instruksjonskveld i bruken av kart og kompass og at mellom 60 og 70 bygdafolk i alle aldrar deretter stilte opp i ulike orienteringsløp utover i sesongen.
«Alle» ville vera med
Førde hevda at det som skjedde i 1967, då o-sporten kom til bygda, likna mykje på ei religiøs vekking. Alle vart gripne av den ny aktiviteten og ville vera med. Interessa for orientering spreidde seg rundt i store delar av Sveio kommune. Bussar blei leigde inn og fylte opp då dei mange ferske o-løparane i Sveio O-lag reiste ut for å delta i tevlingar rundt i distriktet.
Nybegynnarane lærte fort og hevda seg godt. Alt andre året i laget si historie vart dei beste kåra til kretsmeistrar. Same året blei Sveio O-lag sin breie stall av unge og litt eldre løparar vinnar av lagkonkurransen på Haugalandet.
Gründeren var med på video
Initiativtakar til Sveio Orienteringslag var Astrid Schei som budde i Førde sist på sekstitalet. Ho var gift med distriktslækjaren i bygda og hadde litt røynsle som aktiv o-løpar. Under jubileumskvelden i Førde Samfunnshus blei det vist fram eit videointervju med pioneren Astrid Schei.
Etter den historiske forteljinga blei det bore fram både gåver og rosande helsingar til jubilanten. Ordførar Jorunn Skåden helsa frå Sveio kommune. Det gjorde også hovudutvalsleiar Asle Halleraker. I tillegg blei det helsa og bore fram gåver frå Haugesund IL si O-gruppe og frå Rogaland O-krets. Dertil heldt Einar Sæbø ein minnerik tale. Sæbø var med og starta o-idretten i Haugesund og var viktig som mentor og rådgivar då Sveio o-lag sette i gong for 50 år sidan.
Nye og gamle viser
Under jubileumskvelden underheldt Valestrand Mannskor med fleire viser av Ivar Medaas. Leiv Bjørge hadde jamvel skrive ei hyllingsvise til Medaas som vart urframført denne kvelden.
Heile festlyden blei etter matøkta invitert til å vera med på allsong av ei vise som vart skriven til den første årsfesten som blei halden av jubileumslaget. Den festen vart skipa til med stappfull sal i Førde Ungdomshus, Myklatun, i november 1967.
Jubileumsfesten blei avslutta med utdeling av heidersteikn, ære, merke, plakettar og ymse premiar til dei mange som kvalifiserte i løpet av tur-o-sesongen i jubileumsåret.
Merkevinnarar 201750-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus

Av Kristian   23.10.17

Fredag 17. november kl. 1900 i Førde Samfunnshus
Velkomen til jubileumsfest!
Servering av varmrett.
Musikalsk underhalding.
SOL’s 50 år lange historie på 20 minutt i tekst og bilde.
Loddsal. Kaffi og kaker. Premie- og merkeutdeling.
Arr: Sveio Orienteringslag


Turorientering 2017 av Kristian i kategori Turorientering 21.03.17
100 gullvinnarar i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 05.12.16
Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Kaffipost med vellukka marknadsføring av Kristian i kategori Turorientering 29.05.16
Prøv turorientering på Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 23.05.16
Rekordtidleg start for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.03.16
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 08.11.15
Sol over Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.06.15
Kaffipost på idylliske Vandaskog av Kristian i kategori Turorientering 29.05.15
Sveio O-lag opnar Friluftslivets år søndag 29. mars med sesongstart for turorientering og med foto-orientering i Rex Graden. av Kristian i kategori Turorientering 23.03.15
Gullrush etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 24.11.14
TURORIENTERING Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 17.11.14
Kaffipost nær havet av Kristian i kategori Turorientering 26.05.14
Kaffipost i ope landskap mellom Lyngholm og Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 21.05.14
Turorientering frå Lyngholm til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 23.03.14
Turorientering mot nye høgder av Kristian i kategori Turorientering 25.11.13
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 15.11.13
Kaffiposten søndag 8. september av Kristian i kategori Turorientering 12.09.13
Kaffipost med Barne-O-løype av Kristian i kategori Turorientering 02.09.13
Solrik Finn Fram dag med populær maskott av Kristian i kategori Turorientering 16.06.13
Turorientering til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 17.03.13
Sesongstart TurO søndag 24. mars av Kristian i kategori Turorientering 14.03.13
Mange gullvinnarar i turorientering av Kristian i kategori Turorientering 28.11.12
Tur-o-vinnarane får som fortent av Kristian i kategori Turorientering 23.11.12
Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 20.08.12
Fant fram i regnet av Kristian i kategori Turorientering 17.06.12
Finn Fram dagen 2012 av Kristian i kategori Turorientering 13.06.12
Sesongstart for Turorientering søndag 1. april av Kristian i kategori Turorientering 25.03.12
På gulljakt i skogen i 20 år av Kristian i kategori Turorientering 12.02.12
Årsfest, Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Første gong supergull av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Haustens kaffipost med premiar av Kristian i kategori Turorientering 04.09.11
Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.09.11
Sesongstart for Turorientering søndag 10. april av Kristian i kategori Turorientering 07.04.11
Foto-orientering nytt av året av Kristian i kategori Turorientering 05.04.11
Gullrush for unge og eldre av Kristian i kategori Turorientering 14.02.11
Nær 100 fortener edelt metall for 2010 av Kristian i kategori Turorientering 10.02.11
Årsfest av Kristian i kategori Turorientering 25.01.11
Sommardag for haustens kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 05.09.10
Kaffipost på Friluftlivets dag av Kristian i kategori Turorientering 05.09.10
Turorientering erstattar skiløypa av Kristian i kategori Turorientering 24.03.10
Premiar til gode prestasjonar av Kristian i kategori Turorientering 07.02.10
Heider og ære til dei ivrigaste i skogen av Kristian i kategori Turorientering 26.01.10
Kaffipost i teltet av Kristian i kategori Turorientering 24.09.09
TURORIENTERING
av Kristian i kategori Turorientering 19.09.09
Sesongstart for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 02.04.09
Premiedryss på årsavslutninga turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.02.09
Årsfest med merkeutdeling av Kristian i kategori Turorientering 04.02.09
Gullsesong for tur i skogen av Kristian i kategori Turorientering 03.02.09
Turorientering på kyrkjejubileum av Kristian i kategori Turorientering 07.09.08
Årsmøte 2019:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering p� nett
Kalender:
« Mars 2019 »
UkeManTirOnsTorFreLørSøn
9    010203
1004050607080910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008
Vestlandsmeisterskapet 2013: