Vår + tur-o = sant

Av Kristian   21.03.18

Sveio O-lag opnar tur-o-sesongen palmesøndag. (Foto: Thomas Førde)

Vårsola har vist seg tydeleg fleire gonger. Det tyder og at Sveio O-lag sine tur-o-postar nå er klar for besøk rundt i ulike turterreng i kommunen.
Søndag 25. mars går startskotet for 2018-sesongen og då ligg om lag 100 ulike postar og ventar på tur-o-folket.
Nye postar er lagt ut ved Ryvarden og ved Lyngholmen, i Auklandshamn og i terrenget mellom Førde og Lier. I marka mellom Paddevegen og Markavegen er det lagt opp til ein gjennomgåande tur i spennande og ope terreng med fleire glimrande utsynstoppar og 13 ulike tur-o-postar.
I Valestrandfjella kan dei som likar litt ekstra utfordringar få høve til å prøva seg i bratt og krevjande terreng med flott utsikt over det meste av Sunnhordland. Men det blir berre for dei som strevar seg opp motbakkane.
Også i denne sesongen kan Sveio O-lag tilby eigen turpakke med Nærtrim og Barnas Tur-o. Denne pakka inneheld fire ulike kart over fire forskjellige terrengtypar i Sveio, nær kjende utfartsmål og langs spennande turstiar.
Deltakarane som kjøper ein av dei to tur-o-pakkane får også høve til å prøva seg på foto-orientering, i Førde og i Sveio sentrum. I Førde sentrum har parkanlegget nær Strando og Prestabryggjo blitt vidareutvikla i stort omfang sidan sist og til beste for alle som vil prøva foto-orientering.


Gull og heider då SOL feira 50 år

Av Kristian   28.11.17
kake med logo

Det vanka mykje, ros, gilde helsingar, heider og til sist utdeling av gullplakettar, då Sveio Orienteringslag feira sitt 50-årsjubileum.

Storsalen i Førde Samfunnshus var vakkert pynta i Sveio O-lag sine fargar, raudt, kvitt og grønt, då dei 80 gjestene kunne setja seg til bords. Thomas Førde, som er leiar i laget, tok festlyden med på ei reise gjennom SOL si 50 år lange historie. Han fortalde om korleis laget blei skipa i Førde våren 1967 med instruksjonskveld i bruken av kart og kompass og at mellom 60 og 70 bygdafolk i alle aldrar deretter stilte opp i ulike orienteringsløp utover i sesongen.
«Alle» ville vera med
Førde hevda at det som skjedde i 1967, då o-sporten kom til bygda, likna mykje på ei religiøs vekking. Alle vart gripne av den ny aktiviteten og ville vera med. Interessa for orientering spreidde seg rundt i store delar av Sveio kommune. Bussar blei leigde inn og fylte opp då dei mange ferske o-løparane i Sveio O-lag reiste ut for å delta i tevlingar rundt i distriktet.
Nybegynnarane lærte fort og hevda seg godt. Alt andre året i laget si historie vart dei beste kåra til kretsmeistrar. Same året blei Sveio O-lag sin breie stall av unge og litt eldre løparar vinnar av lagkonkurransen på Haugalandet.
Gründeren var med på video
Initiativtakar til Sveio Orienteringslag var Astrid Schei som budde i Førde sist på sekstitalet. Ho var gift med distriktslækjaren i bygda og hadde litt røynsle som aktiv o-løpar. Under jubileumskvelden i Førde Samfunnshus blei det vist fram eit videointervju med pioneren Astrid Schei.
Etter den historiske forteljinga blei det bore fram både gåver og rosande helsingar til jubilanten. Ordførar Jorunn Skåden helsa frå Sveio kommune. Det gjorde også hovudutvalsleiar Asle Halleraker. I tillegg blei det helsa og bore fram gåver frå Haugesund IL si O-gruppe og frå Rogaland O-krets. Dertil heldt Einar Sæbø ein minnerik tale. Sæbø var med og starta o-idretten i Haugesund og var viktig som mentor og rådgivar då Sveio o-lag sette i gong for 50 år sidan.
Nye og gamle viser
Under jubileumskvelden underheldt Valestrand Mannskor med fleire viser av Ivar Medaas. Leiv Bjørge hadde jamvel skrive ei hyllingsvise til Medaas som vart urframført denne kvelden.
Heile festlyden blei etter matøkta invitert til å vera med på allsong av ei vise som vart skriven til den første årsfesten som blei halden av jubileumslaget. Den festen vart skipa til med stappfull sal i Førde Ungdomshus, Myklatun, i november 1967.
Jubileumsfesten blei avslutta med utdeling av heidersteikn, ære, merke, plakettar og ymse premiar til dei mange som kvalifiserte i løpet av tur-o-sesongen i jubileumsåret.
Merkevinnarar 201750-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus

Av Kristian   23.10.17

Fredag 17. november kl. 1900 i Førde Samfunnshus
Velkomen til jubileumsfest!
Servering av varmrett.
Musikalsk underhalding.
SOL’s 50 år lange historie på 20 minutt i tekst og bilde.
Loddsal. Kaffi og kaker. Premie- og merkeutdeling.
Arr: Sveio Orienteringslag


Turorientering 2017

Av Kristian   21.03.17
Annonse turorientering 2017


100 gullvinnarar i skog og mark

Av Kristian   05.12.16
Plakettvinnarar 2016
Gullmerkevinnarar blant barn og unge i Sveio O-lags turorientering 2016: Fra venstre: Eskil Spilde, Joakim Selsås Sveen, Endre Hetlesæter, Malin Selsås Sveen og Trym Spilde

Om lag 100 av årets deltakarar i Sveio O-lags turorientering gjekk til gull.

Under årsfesten på Førde Samfunnshus kunne nær 100 turorienterarar ta imot det gylne merket. I tillegg hadde fleire titals andre av deltakarane kvalifisert seg for sølv- eller bronsemerket.
Men dei aller gjevaste utmerkingane gjekk i år til fire av deltakarne som alle hadde oppnådd gullmerket i 20 sesongar på rad. Dei fortente plakettvinnarane er: Lilly Krunenes, Svein Krunenes, Eva Lokna og Egil Lokna. Desse fire har gjennom åra vore innom minimum 1000 av Sveio O-lag sine tur-o-postar.
Eit gledeleg trekk ved slutten av årets sesong er at så mange barn og unge har kvalifisert seg til merke av edelt metall.
I 2016-sesongen kunne Sveio Orienteringslag tilby 90 ulike postar som var plasserte ute i variert terreng frå foten av Trodlavassnipen til havbrenningane ved Ryvarden fyr.
Pakka som tilbyr fire ulike kart med til saman 20 lett tilgjengelege postar i nærmiljøet, er blitt særs populært tilbod både blant born og vaksne som vil prøva ut tur-o-tilbodet.
Merkevinnere 2016

Plakettvinnarar 2016
Plakettvinnarar. Fra venstre: Edith Bergmål og Anders Bergmål som begge har tatt gullmerke 15 år på rad. Lilly Krunenes, Svein Krunenes, Egil Lokna og Eva Lokna som alle har tatt gullmerke 20 år på rad.Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Kaffipost med vellukka marknadsføring av Kristian i kategori Turorientering 29.05.16
Prøv turorientering på Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 23.05.16
Rekordtidleg start for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.03.16
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 08.11.15
Sol over Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.06.15
Kaffipost på idylliske Vandaskog av Kristian i kategori Turorientering 29.05.15
Sveio O-lag opnar Friluftslivets år søndag 29. mars med sesongstart for turorientering og med foto-orientering i Rex Graden. av Kristian i kategori Turorientering 23.03.15
Gullrush etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 24.11.14
TURORIENTERING Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 17.11.14
Kaffipost nær havet av Kristian i kategori Turorientering 26.05.14
Kaffipost i ope landskap mellom Lyngholm og Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 21.05.14
Turorientering frå Lyngholm til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 23.03.14
Turorientering mot nye høgder av Kristian i kategori Turorientering 25.11.13
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 15.11.13
Kaffiposten søndag 8. september av Kristian i kategori Turorientering 12.09.13
Kaffipost med Barne-O-løype av Kristian i kategori Turorientering 02.09.13
Solrik Finn Fram dag med populær maskott av Kristian i kategori Turorientering 16.06.13
Turorientering til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 17.03.13
Sesongstart TurO søndag 24. mars av Kristian i kategori Turorientering 14.03.13
Mange gullvinnarar i turorientering av Kristian i kategori Turorientering 28.11.12
Tur-o-vinnarane får som fortent av Kristian i kategori Turorientering 23.11.12
Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 20.08.12
Fant fram i regnet av Kristian i kategori Turorientering 17.06.12
Finn Fram dagen 2012 av Kristian i kategori Turorientering 13.06.12
Sesongstart for Turorientering søndag 1. april av Kristian i kategori Turorientering 25.03.12
På gulljakt i skogen i 20 år av Kristian i kategori Turorientering 12.02.12
Årsfest, Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Første gong supergull av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Haustens kaffipost med premiar av Kristian i kategori Turorientering 04.09.11
Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.09.11
Sesongstart for Turorientering søndag 10. april av Kristian i kategori Turorientering 07.04.11
Foto-orientering nytt av året av Kristian i kategori Turorientering 05.04.11
Gullrush for unge og eldre av Kristian i kategori Turorientering 14.02.11
Nær 100 fortener edelt metall for 2010 av Kristian i kategori Turorientering 10.02.11
Årsfest av Kristian i kategori Turorientering 25.01.11
Sommardag for haustens kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 05.09.10
Kaffipost på Friluftlivets dag av Kristian i kategori Turorientering 05.09.10
Turorientering erstattar skiløypa av Kristian i kategori Turorientering 24.03.10
Premiar til gode prestasjonar av Kristian i kategori Turorientering 07.02.10
Heider og ære til dei ivrigaste i skogen av Kristian i kategori Turorientering 26.01.10
Kaffipost i teltet av Kristian i kategori Turorientering 24.09.09
TURORIENTERING
av Kristian i kategori Turorientering 19.09.09
Sesongstart for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 02.04.09
Premiedryss på årsavslutninga turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.02.09
Årsfest med merkeutdeling av Kristian i kategori Turorientering 04.02.09
Gullsesong for tur i skogen av Kristian i kategori Turorientering 03.02.09
Turorientering på kyrkjejubileum av Kristian i kategori Turorientering 07.09.08
Dagens løype med postar inni og utanfor den jubilerande Sveio kyrkje. av Kristian i kategori Turorientering 07.09.08
Turorientering med kaffipost i kyrkja og på kyrkjebakken av Kristian i kategori Turorientering 02.09.08
Årsmøte 2018:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering p� nett
Kalender:
« September 2018 »
UkeManTirOnsTorFreLørSøn
36     0102
3703040506070809
3810111213141516
3917181920212223
4024252627282930
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008
Vestlandsmeisterskapet 2013: