Finn Fram dag med orientering og speiding

Av Kristian   10.09.19

Kø for å lese av brikker ved speed-orienteringMange som ville prøve speed-orientering på Finn Fram dagen 2019

Mange fann fram til årets Finn Fram dag i det idylliske friområdet og parkområdet Strando ved Prestabryggjo og Rex Garden i Førde. Åtte postar hadde Sveio O-lag plassert ut i ei rundløype som gjekk langs stranda, i parken og i Rex Garden, kor ymse aktivitetar kunne prøvast. Speidarane kunne tilby kano- og kajakkpadling og livlinekasting, medan o-laget arrangere luftgeverskyting, kviss og speedorientering. Alle deltakarane fekk utdelt kart med ei rundløype innteikna. I tillegg til dei ymse aktivtetane hadde postane o-tekniske spørsmål som deltakarane måtte svara på. Ved målpassering fekk alle som fuillførte årets Finn Fram-premie. Nær 150 deltakarar fullførte rundløypa.
På arenaen kunne arrangørane tilby sal av grillpølser, pinnebrød, kaker, saft og kaffi. Trass i eit skiftande ver med heftige regnbyger under arrangementet var det innslag av sol og opphaldsver som sette sitt preg på humør og aktivitetsnivå.
Hovudarrangør var Sveio O-lag som hadde med Førde-speidarane og Bua-speidarane som medarrangørar.


Idyllisk Fyr-O ved havet

Av Kristian   02.06.19


Etter ei ruskete natt til lørdag utvikla sjølve løpsdagen seg med strålande ver over Ryvarden fyr. Aldri før er det blitt arrangert o-løp med mål ved fyret. Difor nytta mange høve til å delta ved dette høvet. 143 o-løparar stilte til start i Fyr-O som og var KM i mellomdistanseorientering for Rogaland o-krets.
Kretsmeister i herreklassa blei Ole Magnus Laugaland frå Ålgård medan Aud Hognestad Taksdal frå Ganddal vann gullmedalje i dameklassa.
I ungdomsklassane D15-16 og H 15-16 gjekk begge gullmedaljane til Sandnes, til høvesvis Julie Aksland og til Markus Richter.

Gullmedaljen i jenteklassa D13-14 blei vunnen av Anna Taksdal frå Ganddal, medan Samuel Stokkeland frå Ålgård gjekk til topps i guteklassa H 13-14.
Arrangørklubben Sveio O-lag fekk ros frå mange av deltakarane for gode løyper, spennande terreng og for ein flott arena ved fyret.

Sjå resultaliste og kart med løyper her: https://eventor.orientering.no/Events/Show/11122
Sjå fleire bilder på Facebook-sida til Sveio O-Lag: https://www.facebook.com/sveiool/posts/2208742112574141


Velkommen til Kaffipost

Av Kristian   19.05.19


Velkommen til Kaffipost ved idylliske Røykeneselva søndag 26. Mai mellom kl. 1200 og 1500. Sal av kaffi, saft og kaker. Varm grill til dei som tar med grillmat. Loddtrekking av premie blant alle som besøkjer posten denne søndagen.
Det ligg også mange tur-o-postar i terrenget kring vårens Kaffipost. Sti eller traktorveg mellom mange av postane. Parkering ved badeplassen Selsåsvika.


Fyr-O: Prøv orientering fra Ryvarden fyr

Av Kristian   18.05.19


For første gong i soga skal det arrangerast orienteringsløp frå Ryvarden fyr. Det skjer laurdag 1. juni. I ope landskap, med små kollar og haugar i spedd myrar og berg som er fint springa på. Dei som har kondisen i orden kan halda høg fart. Dei som aldri har deltatt i ø-løp før, får her sin eineståande sjanse til å prøva enkle og korte løyper med mange postar i eit oversiktleg terreng.
Stemnet 1. juni er kretsmeisterskap i mellomdistanse for Rogaland o-krets. Umiddelbart etter løpet blir det utdeling av medaljar og premiar. Alle som deltar i dei yngste klassane, til og med 12 år får premie. Men me har tilbod om enkle løyper også for dei som er ungdommar og vaksne.
Første høve til å starta er kl. 14.00 for nybegynnar. I den kortaste løypa blir det høve til påmelding ved start.
Under arrangementet på idylliske Ryvarden fyr blir det sal av brus, pølser, kaffi og kaker.
Velkommen!

Sjå fullstendig innbyding til arrangementet her: https://eventor.orientering.no/Documents/Event/18976/1/Innbydelse
Påmelding på Eventor:Rekordmange tur-o-postar klar for besøk

Av Kristian   08.04.19


Sveio O-lag opna tur-o-sesongen forrige helg. (Foto: Thomas Førde))

Aldri før har Sveio O-lag kunna tilby så mange tur-o-postar spreidde rundt i så store delar av kommunen som denne sesongen.

Vårsola har vist seg tydeleg nokre gonger. Det tyder samtidig at Sveio O-lag sine tur-o-postar nå er klar for besøk rundt i ulike turterreng i kommunen.
Førstkomande helg går startskotet for 2019-sesongen og då ligg meir enn 100 ulike postar og ventar på tur-o-folket. Aldri tidlegare har tilbodet vore så variert og omfattande.
Postane og rundturane finst i ulike typar terreng, frå Valestrandfjella i nord til Ryvarden i sørvest. Seks ulike kart og terreng er tatt i bruk for å kunne gjera denne sesongen ekstra variert og spennande. Vanskegraden når det gjeld bruken av kart og kompass og kor lett eller tungt det er å ta seg fram i terrenget varierer sterkt frå tur til tur, frå det enkle til det utfordrande.
Postane eller turløypene i Valestrandfjella er for dei litt øvde og vidarekomne, dei som likar utfordringar. Løypa mellom Mølstrevåg og Ryvarden fyr går i slakt og småkupert terreng, inneheld mange postar, men kan og by på visse utfordringar i eit terreng med eit kart som er rikt på detaljar.

Nye område for tur-o
Sveio O-lag har i år forsøksvis tatt i bruk kommunale plankart til ei rundløype med 10 postar i det populære turområdet mellom Førde kyrkje og fjelltoppen Dreng. Her kan tur-o-folket i hovudsak følgja lett framkommelege traktorvegar og stiar frå post til post.
Ei nytt turmål er også toppen av Selsåsåsen og ei rundløype som føl til dels oppmerka stiar og skogsvegar i idyllisk furuskog, inn til Liervatn og tilbake langs Røykeneselva.
Frå Kleivo ved Vandaskog ligg postar langs ei rundløye i ope og lett tilgjengeleg terreng. Turen til topps på Slettafjellet ved Auklandshamn kan og gjerast som ein rundtur langs tydelege stiar.

Nærtrim og foto-orientering
Også i denne sesongen kan Sveio O-lag tilby eigen turpakke med Nærtrim og Barnas Tur-o. Denne pakka inneheld fire ulike kart over fire forskjellige terrengtypar i Sveio, nær kjende utfartsmål og langs spennande turstiar.
Deltakarane som kjøper ein av dei to tur-o-pakkane får også høve til å prøva seg på foto-orientering, i Førde og i Sveio sentrum. I Førde sentrum har parkanlegget nær Strando og Prestabryggjo blitt vidareutvikla i stort omfang til beste for alle som vil prøva foto-orientering.Suksess med gulljakt i skogen i 25 år av Kristian i kategori Turorientering 02.12.18
Årsfest fredag 23. november av Kristian i kategori Turorientering 20.11.18
Nye postar og poeng i turorientering av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 25.08.18
O-løp i jomfrueleg terreng i sauabeite av Kristian i kategori Løp 22.08.18
Nærløp 21. august på Vandaskog av Kristian i kategori Løp 19.08.18
Fullklaff for o-løp i Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 03.05.18
Stor helg for o-løparar av Kristian i kategori Løp 24.04.18
Kretsløp lørdag 28. april av Kristian i kategori Løp 12.04.18
Vår + tur-o = sant av Kristian i kategori Turorientering 21.03.18
Årsmøte i Sveio Orienteringslag av Kristian i kategori Diverse 28.02.18
Gull og heider då SOL feira 50 år av Kristian i kategori Turorientering 28.11.17
50-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus av Kristian i kategori Turorientering 23.10.17
Finn-Fram dagen i Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 31.08.17
Vellukka KM på Lyngholm av Kristian i kategori Løp 26.08.17
Stort o-løp i havgapet i Sveio av Kristian i kategori Løp 21.08.17
Innbyding til KM Mellom av Kristian i kategori Løp 27.07.17
Bedriftsløp i Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 04.06.17
Nærløp på Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 24.05.17
Innbyding og påmelding til NK2 og SR5 av Kristian i kategori Løp 08.05.17
Turorientering 2017 av Kristian i kategori Turorientering 21.03.17
Årsmøte i Sveio Orienteringslag av Kristian i kategori Diverse 26.02.17
100 gullvinnarar i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 05.12.16
Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Nærløp i Førde (NK6) av Kristian i kategori Løp 04.09.16
Finn Fram dag i idylliske Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 30.08.16
Stafettseier for Sveio O-lag av Kristian i kategori Løp 30.08.16
Finn fram dag i Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 20.08.16
Nytt o-løp frå Lyngholmen av Kristian i kategori Løp 12.06.16
Kaffipost med vellukka marknadsføring av Kristian i kategori Turorientering 29.05.16
Suksessrikt nærløp med nær 80 deltakarar i vakkert maiver. av Kristian i kategori Løp 29.05.16
Prøv turorientering på Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 23.05.16
Nærløp 24. mai av Kristian i kategori Løp 16.05.16
Rekordtidleg start for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.03.16
ÅRSMØTE av Kristian i kategori Diverse 04.03.16
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 08.11.15
Suksess med kultur i friluft av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 03.09.15
Finn Fram Dagen 2015 av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 27.08.15
Det skjer i Førde på søndag av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 25.08.15
Bedrifts-o-løp i raske løyper ved Mølstrevåg av Kristian i kategori Løp 24.08.15
Sol over Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.06.15
Kaffipost på idylliske Vandaskog av Kristian i kategori Turorientering 29.05.15
Nær-o-løp i Mølstrevåg av Kristian i kategori Løp 18.05.15
Sveio O-lag opnar Friluftslivets år søndag 29. mars med sesongstart for turorientering og med foto-orientering i Rex Graden. av Kristian i kategori Turorientering 23.03.15
ÅRSMØTE av Kristian i kategori Diverse 14.02.15
Gullrush etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 24.11.14
TURORIENTERING Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 17.11.14
Haust-jakt etter o-postar rundt Festningen av Kristian i kategori Løp 27.09.14
Fullt fart under Storbasaren i Førde av Kristian i kategori Diverse 27.09.14
Velkommen til Nær-o-løp (NK 8) av Kristian i kategori Løp 19.09.14
Mange fann fram til Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 31.08.14
Årsmøte 2019:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering p� nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008