Velkommen til sesongstart for turorientering!

Av Kristian   23.03.20
Alt er nå klart for lansering av vårt eineståande friluftstilbod. Konvoluttar med kart og deltakarkort frå og med mandag 23. mars, lagt ut for sal hos Haukås bensinstasjon. Dei andre utsalstadene, som butikkane i Førde, Auklandshamn og Valevåg, vil i løpet av eit par dagar ha same tilbodet.

Dessutan er alle kart og turar tilgjengelege på nettsida til www.turorientering.no ( Sjå lenke til høgre på denne sida) Der kan du lasta ned alle 12 karta i årets tilbod og minst like mange turar.

Sveio O-lags tur-o tilbod har aldri vore breiare enn i år. 120 postar kan besøkjast i løpet av sesongen.

I familekonvolutten, som kostar kr. 200, finn du i år 6 ulike kart (Lyngholmen, Fjellstad, Førde-Lier, Framnes-Liervatn, Auklandshamn og Valestrandfjella). Som bonus får du to kart med Foto-orientering.

Den andre pakka, Nærtrim/Barnas-Tur-o, kostar kr. 100 og inneheld fire kart (Slettene i Auklandshamn, Fjellstad, Førde og Festningen på Tittelsnes) I denne pakka ligg også to bonuskart med Foto-orientering.

I desse karantene-tider kan det vera helsebot i å gå tur i skog og mark. Turorientering er ein av dei svært få idrettane som nå har helsestyresmaktene si velsigning.

Men hugs alltid å følgja FHI sine råd om smittevern; hald avstand og ikkje gå mange i lag.


Årsmøte tysdag 18. feb

Av Kristian   09.02.20

Årsmøte på Førde Samfunnshus 18. feb kl 19

Tysdag 18. februar kl. 19.00 i Førde Samfunnshus.
Vanlege årsmøtesaker. Enkel servering.

Framlegg til saker som medlemmer ønskjer skal hand-
samast av årsmøtet, må leverast styret innan 11. februar.

Sakliste og årsmøtedokument blir lagt ut på her på heimesida til høgre under "Årsmøte 2020"


Jubel og jubileum etter årets o-sesong

Av Kristian   16.12.19

Jubilantar og plakettvinnarar under årsfesten til Sveio O-lag: Frå venstre Ole Daniel Eidsvåg, Endre Hetlesæter og Kjell Sandaker. MJubilantar og plakettvinnarar under årsfesten til Sveio O-lag: Frå venstre Ole Daniel Eidsvåg, Endre Hetlesæter og Kjell Sandaker.

Det blei mykje applaus og jubel for dei mange plakett- og merkevinnarane under Sveio O-lag sin årsfest som avslutta tur-o-sesongen 2019.

Den aller gjevaste prisen gjekk til Ole Daniel Eidsvåg som i 25 sesongar på rad har orientert seg fram til minst 50 tur-o-postar kring i ymse terreng i Sveio. Eidsvåg blei tildelt 25-årsplaketten for sin jamne innsats på høgt nivå gjennom alle desse åra.
Det står og stor respekt av innsatsen til den monaleg yngre plakettvinnaren, Endre Hetlesæter, som med sine 18 år truleg er ein landets yngste vinnarar av 15 års-plaketten. Det tyder at han har tatt seg fram i skog og kratt over myr og langs stiar til minst 50 postar kvar sesong. Ein bør starta i ung alder som ein god orienterar vil bli.
Plaketten for å ha nådd opp til gullmerke i 15 sesongar gjekk under årsfesten i Førde samfunnshus også til Kjell Sandaker.
Tre deltakarar blei heidra med fem-års-plaketten. Det var Elisabeth Hauge Bakke, Jana-Elena Koser og Oddmund Svartveit.
Sveio O-lag har hatt brei deltaking gjennom årets tur-o-sesong der til saman 115 postar kunne ta imot besøk. Ved sesongslutt hadde laget registrert meir enn 6000 postbesøk.

Sjå merkevinnarar for 2019


Finn Fram dag med orientering og speiding

Av Kristian   10.09.19

Kø for å lese av brikker ved speed-orienteringMange som ville prøve speed-orientering på Finn Fram dagen 2019

Mange fann fram til årets Finn Fram dag i det idylliske friområdet og parkområdet Strando ved Prestabryggjo og Rex Garden i Førde. Åtte postar hadde Sveio O-lag plassert ut i ei rundløype som gjekk langs stranda, i parken og i Rex Garden, kor ymse aktivitetar kunne prøvast. Speidarane kunne tilby kano- og kajakkpadling og livlinekasting, medan o-laget arrangere luftgeverskyting, kviss og speedorientering. Alle deltakarane fekk utdelt kart med ei rundløype innteikna. I tillegg til dei ymse aktivtetane hadde postane o-tekniske spørsmål som deltakarane måtte svara på. Ved målpassering fekk alle som fuillførte årets Finn Fram-premie. Nær 150 deltakarar fullførte rundløypa.
På arenaen kunne arrangørane tilby sal av grillpølser, pinnebrød, kaker, saft og kaffi. Trass i eit skiftande ver med heftige regnbyger under arrangementet var det innslag av sol og opphaldsver som sette sitt preg på humør og aktivitetsnivå.
Hovudarrangør var Sveio O-lag som hadde med Førde-speidarane og Bua-speidarane som medarrangørar.Idyllisk Fyr-O ved havet

Av Kristian   02.06.19


Etter ei ruskete natt til lørdag utvikla sjølve løpsdagen seg med strålande ver over Ryvarden fyr. Aldri før er det blitt arrangert o-løp med mål ved fyret. Difor nytta mange høve til å delta ved dette høvet. 143 o-løparar stilte til start i Fyr-O som og var KM i mellomdistanseorientering for Rogaland o-krets.
Kretsmeister i herreklassa blei Ole Magnus Laugaland frå Ålgård medan Aud Hognestad Taksdal frå Ganddal vann gullmedalje i dameklassa.
I ungdomsklassane D15-16 og H 15-16 gjekk begge gullmedaljane til Sandnes, til høvesvis Julie Aksland og til Markus Richter.

Gullmedaljen i jenteklassa D13-14 blei vunnen av Anna Taksdal frå Ganddal, medan Samuel Stokkeland frå Ålgård gjekk til topps i guteklassa H 13-14.
Arrangørklubben Sveio O-lag fekk ros frå mange av deltakarane for gode løyper, spennande terreng og for ein flott arena ved fyret.

Sjå resultaliste og kart med løyper her: https://eventor.orientering.no/Events/Show/11122
Sjå fleire bilder på Facebook-sida til Sveio O-Lag: https://www.facebook.com/sveiool/posts/2208742112574141


Velkommen til Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 19.05.19
Fyr-O: Prøv orientering fra Ryvarden fyr av Kristian i kategori Løp 18.05.19
Rekordmange tur-o-postar klar for besøk av Kristian i kategori Turorientering 08.04.19
Suksess med gulljakt i skogen i 25 år av Kristian i kategori Turorientering 02.12.18
Årsfest fredag 23. november av Kristian i kategori Turorientering 20.11.18
Nye postar og poeng i turorientering av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 25.08.18
O-løp i jomfrueleg terreng i sauabeite av Kristian i kategori Løp 22.08.18
Nærløp 21. august på Vandaskog av Kristian i kategori Løp 19.08.18
Fullklaff for o-løp i Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 03.05.18
Stor helg for o-løparar av Kristian i kategori Løp 24.04.18
Kretsløp lørdag 28. april av Kristian i kategori Løp 12.04.18
Vår + tur-o = sant av Kristian i kategori Turorientering 21.03.18
Årsmøte i Sveio Orienteringslag av Kristian i kategori Diverse 28.02.18
Gull og heider då SOL feira 50 år av Kristian i kategori Turorientering 28.11.17
50-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus av Kristian i kategori Turorientering 23.10.17
Finn-Fram dagen i Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 31.08.17
Vellukka KM på Lyngholm av Kristian i kategori Løp 26.08.17
Stort o-løp i havgapet i Sveio av Kristian i kategori Løp 21.08.17
Innbyding til KM Mellom av Kristian i kategori Løp 27.07.17
Bedriftsløp i Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 04.06.17
Nærløp på Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 24.05.17
Innbyding og påmelding til NK2 og SR5 av Kristian i kategori Løp 08.05.17
Turorientering 2017 av Kristian i kategori Turorientering 21.03.17
Årsmøte i Sveio Orienteringslag av Kristian i kategori Diverse 26.02.17
100 gullvinnarar i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 05.12.16
Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Nærløp i Førde (NK6) av Kristian i kategori Løp 04.09.16
Finn Fram dag i idylliske Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 30.08.16
Stafettseier for Sveio O-lag av Kristian i kategori Løp 30.08.16
Finn fram dag i Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 20.08.16
Nytt o-løp frå Lyngholmen av Kristian i kategori Løp 12.06.16
Kaffipost med vellukka marknadsføring av Kristian i kategori Turorientering 29.05.16
Suksessrikt nærløp med nær 80 deltakarar i vakkert maiver. av Kristian i kategori Løp 29.05.16
Prøv turorientering på Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 23.05.16
Nærløp 24. mai av Kristian i kategori Løp 16.05.16
Rekordtidleg start for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.03.16
ÅRSMØTE av Kristian i kategori Diverse 04.03.16
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 08.11.15
Suksess med kultur i friluft av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 03.09.15
Finn Fram Dagen 2015 av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 27.08.15
Det skjer i Førde på søndag av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 25.08.15
Bedrifts-o-løp i raske løyper ved Mølstrevåg av Kristian i kategori Løp 24.08.15
Sol over Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.06.15
Kaffipost på idylliske Vandaskog av Kristian i kategori Turorientering 29.05.15
Nær-o-løp i Mølstrevåg av Kristian i kategori Løp 18.05.15
Sveio O-lag opnar Friluftslivets år søndag 29. mars med sesongstart for turorientering og med foto-orientering i Rex Graden. av Kristian i kategori Turorientering 23.03.15
ÅRSMØTE av Kristian i kategori Diverse 14.02.15
Gullrush etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 24.11.14
TURORIENTERING Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 17.11.14
Haust-jakt etter o-postar rundt Festningen av Kristian i kategori Løp 27.09.14
Årsmøte 2020:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008