Plakett, sølv: Gull, 51 postar: Sølv:
Eidsvåg, Ole Daniel 52 Haukås, Kåre Instefjord, Anne-Kristine 45
Haukås, Reidun Våga, John Willy 40
Plakett, bronse: Matre, Torhild Lode, Doris 39
Espeset, Synnøve 52 Sandaker, Kjell Lode, Tolleiv 39
Hansen, Marianne S. 52 Valen, Frøydis Espeset, Kolbein 38
Hetlesæter, Kristine 52 Valen, Oddbjørn Rossebø, Bjørg 36
Lokna, Eva Rossebø, Eldbjørg 35
Gull, 52 postar: Gull, 50 postar: Bronse:
Alsaker, Aud Lillian Bergmål, Anders Tveit, Marit 28
Alsaker, Lars Inge Bergmål, Anne Helene Gravelsæter, Marit J. 28
Berglund, Inge Bergmål, Edith H. Gravelsæter, Hanne 28
Førsund, Astrid S. Bergmål, Lars Birger Flatnes, Johannes 27
Førsund, Åsgeir B. Enerstvedt, Kristina Gravelsæter, Frode 27
Hetlesæter, Bjarne Enerstvedt, Sigmund Hansen, Johnny M. 26
Hetlesæter, Endre Heimdal, Ole Flatnes, Tonje 26
Hetlesæter, Hilde Håland, Arnold Kinn, Trygve 26
Krunenes, Svein Instefjord, Karl Inge Kinn, Aslaug 26
Lokna, Egil Kallevik, Gerhard Tveit, Kåre 25
Lokna, Hjalmar Kallevik, Hjørdis
Lokna, Øyfrid Knutsen, Kjell Egil Diplom:
Reinertsen, Johann Krunenes, Lilly Brekke, Anne Lise 12
Reinertsen, Kari Krunenes, Sølvi
Selsås, Inger Dale Nesse, Astrid Svendsen
Nesse, Eivind
Selsås, Harald
Skjerping, Anne Lise
Skjerping, Reidar
BARNAS O-TUR
Bronse: Diplom:
Gravelsæter, Gøril 10 Kristensen, Stein Georg 7
Gravelsæter, Hanne 10 Yndestad, Aina Brekke 7
Gravelsæter, Hedda 10 Yndestad, David Brekke 7
Lien, Henry M. 10
Lien, Veronica M. 10
Mundal, Hege Kaldheim 10