Sveio O-Lag innbyr til Nærløp

Av Kristian den 25.08.10
SOL logo
Sveio Orienteringslag
Innbyr til
Nær-o-løp
Tirsdag 31. august 2010
Start: Frå kl. 18.00

Samlingsplass og start: Auklandshamn skule
kart til Auklandshamn
Løyper:
Lang (A):  4,3 km
Mellom (A):  3,0 km
Kort (B):  2,0 km
Lett kort (C): 1,8 km
Nybegynnar:  1,5 km

Kart: Auklandshamn, 1:10 000 teikna og synfart i 2004 med visse oppdateringar seinare.
Dei tre kortaste løypene får nytta kart i målestokk 1: 5000.

Vel møtt!

Med helsing
Sveio O-lag

www.sveiool.org


Årsmøte 2022:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008