Nær 100 fortener edelt metall for 2010

Av Kristian den 10.02.11
FinnFramDagen 2010
Nær 100 av årets ivrige deltakarar skal fredag få som fortente. Unge og litt eldre turorienterarar skal under Sveio O-lags årsfest få tildelt plakettar, merke av edelt metall pluss premiar.
Oppslutninga om årets turorientering har vore minst like god som året før. Særs gledeleg er den fine auken i talet på deltakarar i Barnas O-tur. Her har over 30 barn og unge gjort seg fortent til heidersteikn.
Salet deltakarkonvoluttar i Barnas O-tur var dessutan klart betre enn i noko tidlegare sesong. Auken var på 33 prosent i høve til salet i 2009.
Om lag 65 deltakarar har gjort seg fortente til edle merke i familieturklassa. 54 av desse har gjort seg fortent til gullmerket. Fem av gullmerkevinnarane har oppnådd beste resultat gjennom 15 sesonger. Desse vil bli heidra med gullmerke fredagskvelden i Førde Samfunnshus.
Sjå liste over merkevinnarane her

Årsmøte 2020:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008