Mange o-løparar konkurrerte i grenseland

Av Kristian den 01.06.14
Nær 80 o-løparar stilte til start tirsdag 27. mai då Sveio O-lag inviterte til nær-o-løp i Ryvarden-marka med start og mål ved Vandaskog.
Det kom om lag like mange o-løparar frå kvar si side av fylkesgrensa, frå Nord Rogaland og frå Sunnhordland.
Resultata frå Nær-o-læpet tel med samanlagt i dei resultatlistene som skal gjerast opp ved sesongslutt i kvar sin region, sør og nord for fylkesgrensa.
Løparar frå Stord var best i dei to lengste løypene, Oddmund Roaldkvam i langløypa og Lars Helge Westerheim i mellomløypa. I dameklassane vann Linda Rykkje frå Stord i den lengste løypa og Solfrid Thuestad frå Haugesund vann mellomløypa.
Arrangørklubben fekk mykje ros for løyper kart og terreng.

Resultatliste

Løyper:
Lang | Mellom | Kort | Ny Lang | Ny |

Årsmøte 2022:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008