Velkommen til Nær-o-løp (NK 8)

Av Kristian den 19.09.14
logo

Tirsdag 23. sept 2014.

Type løp: Mellomdistanse.

Arrangør: Sveio O-lag

Samlingsplass: Festningen på Tittelsnes

Merking/skilting: Køyr nordover Rv 47 og deretter E 39 i retning Valevåg. Følg skilting/merking til Tittelsnes.
Parkering på samlingsplass ved start.

Kart: Teikna i 2009. Kartet er korrigert/oppdatert der terrenginngrep er gjort i løypetrasear.
Terreng: Småkupert kystfuruskog

Løyper:
Løype 1: 3 km (A/B)
Løype 2: 2,2 km (C)
Løype 3: 1,1 (NY)

NB! Flott og lett tilgjengeleg turområde for alle i støtteapparata som ikkje stiller på startstreken i dei tre løypene.

Løypetrykk og målestokk:
Løype 1 blir trykt på kart i målestokk 1:5000.
Løype 2 i målestokk 1: 5000.
Løype Ny blir utgitt i målestokk 1:2500.

Tilbod om lause postbeskrivelsar ved start.

Påmelding i Eventor i løpet av måndag 22. sept.
http://eventor.orientering.no/Events/Show/4639

Løypeleggarar: Kjetil Fiskå og Thomas Førde.
Vask: Våtklutmetoden.

Velkommen til eit spennande, natur-, kultur-, tur- og tevlingsområde.


Sveio Orienteringslag

Mvh
Thomas Førde
tlf 95 88 63 76


Årsmøte 2022:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008