Sprintorientering i Førde sentrum

Av Kristian den 01.06.22

Sprintorientering i Førde sentrum
lørdag 11. juni.
Første ordinære start kl 1500.
Nybegynnarar som vil prøva orientering langs gater, vegar, stiar i park og langs strand, kan starta frå kl. 14.30. Det blir høve for nybegynnarar å melda seg på ved samlingsplassen på Førde skule. Der blir det og opna blir kiosk med sal av pølser i brød,kaker, saft og kaffi.
Vel møtt!
Påmelding og meir info finner du på Eventor

Årsmøte 2023:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008