Årsfest for Turorientering 2022

04.11.22
Annonse for årsfest for avslutning av Turo-sesongen 2022 på Førde Samfunnshus 10. november kl 18:30


Årsfest for avslutning av Turo-sesongen 2022 på Førde Samfunnshus 10. november kl 18:30.
Med utdeling av årets merker, plaketter og premier. Det blir underhaldning og utlodding med servering.

Vel møtt


Sommarpostar klar for besøk

28.07.22

I alt 14 slike lett tilgjengelege stolpar, med raud og kvit topp, er plassert ut; sju i Førde sentrum og sju ved Fjellstad nær Sveio sentrum. På kvar stolpepost finn du posten sitt nummer og bokstavkode saman med èin QR-kode, som du kan lesa av med Turorienterings-appen på mobiltelefonen. Du kan og notera ned bokstavkoden og registrera ditt postbesøk på nettsida eller ved å senda inn alle kodane noterte på kartet. Kartet lastar du ned gratis frå Sveio O-lag si side hos turorientering.no/sveio. Særskilt premiering for alle som registrerer besøk på Sommarpostane. God tur!


Inviterer til postjakt langs Bjellandselvo og til Nipaståvo

29.03.22

Nær 90 postar er nå sett ut i skog og mark, i vekslande terreng, frå nord til sør i Sveio kommune.

Førstkomande helg blir det sesongopning for årets turorientering i mange delar av kommunen. Sveio O-lag har gjennom fleire månader førebudd sesongen. Nær 100 postar er nå sett ut i skog og mark, frå nord til sør.
Den populære turstien langs Bjellandselvo blir i år for første gong ledetråd for tur-o-postar. Stien går gjennom vekslande, slakt terreng, mellom skogholt, brusande elv , høgdedrag og ope landskap. Ved eit fossefall i elva finst m.a. restar etter ei gamal stampe. Vel framme ved Vigdarvatnet har du passert 10 tur-o-postar og kan nyta nista under tak i ein flott gapahuk med utsyn over vatnet.

Dagsturhytta, Nipaståvo, er eit anna populært turmål, som blir omkransa av tur-o-postar denne sesongen. Ein særs innhaldsrik tur startar frå Eikeland kapell. Postar er plasserte ut i terrenget langs den mykje brukte stien som går oppover mot Mjuko og fram til Nipaståvo. Fleire fantastisk fine utsiktspunkt undervegs. Frå Nipaståvo er det laga ein rundtur med postar vidare vestover og tilbake til stien mellom Auklandshamn skule og Nipaståvo.

Vikse - Mørkavatnet
Godt tilrettelagde turområde finst det fleire av i området Vikse-Straumen-Mørkavatnet. Denne sesongen startar rundløypa med tur-o-postar på same staden som i fjor, p-plassen ved Fantahytta. Men rundløypa i år går lenger nordover og rundt Mørkavatnet og kjem tilbake langs ryggen mellom Mørkavatnet og Staumsvollvatnet.
Ny tursti er blitt rydda rundt Kværnavatnet, mellom Mølstrevåg og Ryvarden. Denne stien har Sveio O-lag i år nytta som utgangspunkt for å plassering av tur-o-postar, som utgjer ein spennande rundtur rundt vatnet.
Dessutan er det lagt ut mange postar i området mellom Fjellstad- Krossleite og Furevatnet. Ein fin plass å starta kan vera på ein godt merka sti som startar ved Krossleite.

Start-pakke
For dei yngste og for vaksne som vil prøva turorientering for første gong, har Sveio O-lag lagt opp fire enklare o-løyper fordelt på like mange tur-område. Lengst i nord på Tittelsnes kan du utforska spennande tunnelar og gangar på Festningen. Ved Auklandshamn ligg postar i det vakre friområdet Slettene. I Førde ligg postane langs turvegar nær skulen og i Sveio nær Paddevegen.
Alle som kjøper årets tur-o-mapper med kart og info-materlell, får samtidig ein kode som gjer at alle årets kart fritt kan lastast ned til PC og til mobiltelefon. Kvart postbesøk kan dessutan registrerast umiddelbart ved å skanna ei QR-kode til mobiltelefonen.


Rekordmange heidersprisar etter årets tur-o-sesong

30.11.21

Då årets tur-o-sesong kunne summerast opp, viste det seg at 14 flittige deltakarar hadde gjort seg fortent til plakett av ymse valørar.

Under Sveio O-lag sin årsfest nyleg i Førde Samfunnshus, kunne i alt 14 plakettvinnarar ta imot sin heiderspris. Tre av dei aller flittigaste veteranane, Eva Lokna, Lilly Krunenes og Svein Krunenes gjekk alle i år til gullmerke i sine 25. sesongar på rad. Det betyr i praksis at dei tre fortenestefulle vinnarane har besøkt minst 50 postar i skog og mark kvart år gjennom 25 sesongar.
To andre blant veteranane, Edith og Anders Bergmål, blei tildelt kvar sin plakett for å ha oppnådd gullmerket i turorientering 20 sesongar på rad. I tillegg kunne fire ihuga post-jegerar motta sølvplakettar for 10 sesongar med vellukka gullmerke-jakt. Fem deltakarar blei tildelt kvar sin bronseplakett for fem sesongar med gullmerke.
Sveio O-lag kunne oppsummera og feira enda ein særs velluka tur-o-sesong, der over 160 deltakarar har registrert seg som aktive, enten via nettportal eller ved å senda inn deltakarkort på papir. 85 av desse besøkte i løpet av sesongen meir enn 50 ulike postar og gjorde seg dermed fortente til å kunne ta imot årets gullmerke.
Nær 200 pakkar med kart og langt over 100 innteikna postar blei selde i løpet av årets sesong. Alle desse tala utgjer rekordar når det gjeld oppslutnad om Sveio O-lag sitt tur-o-tilbod.
Mellom deltakarane i årets tilbod, Nærtrim/Barna Tur-o, var det 30 deltakarar som besøkte alle dei 20 postane som var fordelte på fire ulike kart og nærområde.
Merkevinnarar 2021Nytt tur-o-tilbod i sommar i Rex garden i Førde.

29.06.21

Foto: Thomas Førde

Sveio O-lag har fått utarbeidd eit flunkande nytt o-kart over Førde sentrum. Me tar kartet i bruk for første gong denne sommaren ved å tilby postjakt i det idylliske turområdet mellom Førde kyrkje langs elvastien og ned til parken ved stranda. Postjakta held fram nordover langs stranda, framom Prestabryggjo og inn i Rex Garden og til Lauvneset.

Postane er markerte med små stolpar som er malte raude og kvite i toppen. På stolpane er limt ein lapp med posten sitt nummer, bokstavkode/talkode og QR-kode.

Registrering av postbesøk kan såleis skje både via mobiltelefon, via PC eller innsending på papir, som i gamle dagar. Poeng frå postbesøk i sommar tel i samandraget for dei som deltar i Sveio O-lags tur-o-tilbod i 2021. Me har i tillegg eiga premiering for Sommar-t-o-uren.

Alle postane kan nåast via gangveg/sti, med barnevogn og med rullestol. Kartet kan lastast ned gratis frå Sveio O-lag si side hos turorientering.no/sveio/

Papirkart vil bli gjort tilgjengeleg i kiosken på Strando, i butikken i Førde og på Haukås bensinstasjon.

God postjakt i sommar!


Kaffipost og hyttetur av Kristian i kategori Turorientering 08.06.21
Alt klart for påske-o-tur i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 24.03.21
Vinter-t-O-uren av Kristian i kategori Turorientering 17.12.20
Årsfesten 12. november er avlyst på grunn av smitte-situasjonen. av Kristian i kategori Turorientering 11.11.20
Hugs å registrera innan 1. november! av Kristian i kategori Turorientering 25.10.20
Tur-o-sesongen er så vidt begynt. av Kristian i kategori Turorientering 29.06.20
Årets kaffipost er ute både lørdag og søndag (6. og 7. juni) av Kristian i kategori Turorientering 04.06.20
Velkommen til sesongstart for turorientering! av Kristian i kategori Turorientering 23.03.20
Jubel og jubileum etter årets o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 16.12.19
Velkommen til Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 19.05.19
Rekordmange tur-o-postar klar for besøk av Kristian i kategori Turorientering 08.04.19
Suksess med gulljakt i skogen i 25 år av Kristian i kategori Turorientering 02.12.18
Årsfest fredag 23. november av Kristian i kategori Turorientering 20.11.18
Vår + tur-o = sant av Kristian i kategori Turorientering 21.03.18
Gull og heider då SOL feira 50 år av Kristian i kategori Turorientering 28.11.17
50-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus av Kristian i kategori Turorientering 23.10.17
Turorientering 2017 av Kristian i kategori Turorientering 21.03.17
100 gullvinnarar i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 05.12.16
Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Kaffipost med vellukka marknadsføring av Kristian i kategori Turorientering 29.05.16
Prøv turorientering på Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 23.05.16
Rekordtidleg start for turorientering av Kristian i kategori Turorientering 16.03.16
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 08.11.15
Sol over Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.06.15
Kaffipost på idylliske Vandaskog av Kristian i kategori Turorientering 29.05.15
Sveio O-lag opnar Friluftslivets år søndag 29. mars med sesongstart for turorientering og med foto-orientering i Rex Graden. av Kristian i kategori Turorientering 23.03.15
Gullrush etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 24.11.14
TURORIENTERING Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 17.11.14
Kaffipost nær havet av Kristian i kategori Turorientering 26.05.14
Kaffipost i ope landskap mellom Lyngholm og Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 21.05.14
Turorientering frå Lyngholm til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 23.03.14
Turorientering mot nye høgder av Kristian i kategori Turorientering 25.11.13
Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 15.11.13
Kaffiposten søndag 8. september av Kristian i kategori Turorientering 12.09.13
Kaffipost med Barne-O-løype av Kristian i kategori Turorientering 02.09.13
Solrik Finn Fram dag med populær maskott av Kristian i kategori Turorientering 16.06.13
Turorientering til Ryvarden av Kristian i kategori Turorientering 17.03.13
Sesongstart TurO søndag 24. mars av Kristian i kategori Turorientering 14.03.13
Mange gullvinnarar i turorientering av Kristian i kategori Turorientering 28.11.12
Tur-o-vinnarane får som fortent av Kristian i kategori Turorientering 23.11.12
Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 20.08.12
Fant fram i regnet av Kristian i kategori Turorientering 17.06.12
Finn Fram dagen 2012 av Kristian i kategori Turorientering 13.06.12
Sesongstart for Turorientering søndag 1. april av Kristian i kategori Turorientering 25.03.12
På gulljakt i skogen i 20 år av Kristian i kategori Turorientering 12.02.12
Årsfest, Turorientering av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Første gong supergull av Kristian i kategori Turorientering 05.02.12
Haustens kaffipost med premiar av Kristian i kategori Turorientering 04.09.11
Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 02.09.11
Sesongstart for Turorientering søndag 10. april av Kristian i kategori Turorientering 07.04.11
Årsmøte 2022:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008