Sommarpostar klar for besøk

28.07.22


I alt 14 slike lett tilgjengelege stolpar, med raud og kvit topp, er plassert ut; sju i Førde sentrum og sju ved Fjellstad nær Sveio sentrum. På kvar stolpepost finn du posten sitt nummer og bokstavkode saman med èin QR-kode, som du kan lesa av med Turorienterings-appen på mobiltelefonen. Du kan og notera ned bokstavkoden og registrera ditt postbesøk på nettsida eller ved å senda inn alle kodane noterte på kartet. Kartet lastar du ned gratis frå Sveio O-lag si side hos turorientering.no/sveio. Særskilt premiering for alle som registrerer besøk på Sommarpostane. God tur!


Arrangementet er i mål!

14.06.22


Lørdagens sprintløp, midt i bygda på flunkande nytt kart, har også fått omtale på Orienteringsforbundet si heimeside:
http://orientering.no/nyheter/sprintlop-midt-i-bygda-pa-nytt-kart/

Elles kan du se resultater og løyper på Eventor


Sprintorientering i Førde sentrum

01.06.22


Sprintorientering i Førde sentrum
lørdag 11. juni.
Første ordinære start kl 1500.
Nybegynnarar som vil prøva orientering langs gater, vegar, stiar i park og langs strand, kan starta frå kl. 14.30. Det blir høve for nybegynnarar å melda seg på ved samlingsplassen på Førde skule. Der blir det og opna blir kiosk med sal av pølser i brød,kaker, saft og kaffi.
Vel møtt!
Påmelding og meir info finner du på Eventor


Årsmøte 2022

25.04.22

Årsmøte blir torsdag 28.april 2022 kl 19 på Førde Samfunnshus
Sakspapirer finnes i menyen til høgre.
Inviterer til postjakt langs Bjellandselvo og til Nipaståvo

29.03.22


Nær 90 postar er nå sett ut i skog og mark, i vekslande terreng, frå nord til sør i Sveio kommune.

Førstkomande helg blir det sesongopning for årets turorientering i mange delar av kommunen. Sveio O-lag har gjennom fleire månader førebudd sesongen. Nær 100 postar er nå sett ut i skog og mark, frå nord til sør.
Den populære turstien langs Bjellandselvo blir i år for første gong ledetråd for tur-o-postar. Stien går gjennom vekslande, slakt terreng, mellom skogholt, brusande elv , høgdedrag og ope landskap. Ved eit fossefall i elva finst m.a. restar etter ei gamal stampe. Vel framme ved Vigdarvatnet har du passert 10 tur-o-postar og kan nyta nista under tak i ein flott gapahuk med utsyn over vatnet.

Dagsturhytta, Nipaståvo, er eit anna populært turmål, som blir omkransa av tur-o-postar denne sesongen. Ein særs innhaldsrik tur startar frå Eikeland kapell. Postar er plasserte ut i terrenget langs den mykje brukte stien som går oppover mot Mjuko og fram til Nipaståvo. Fleire fantastisk fine utsiktspunkt undervegs. Frå Nipaståvo er det laga ein rundtur med postar vidare vestover og tilbake til stien mellom Auklandshamn skule og Nipaståvo.

Vikse - Mørkavatnet
Godt tilrettelagde turområde finst det fleire av i området Vikse-Straumen-Mørkavatnet. Denne sesongen startar rundløypa med tur-o-postar på same staden som i fjor, p-plassen ved Fantahytta. Men rundløypa i år går lenger nordover og rundt Mørkavatnet og kjem tilbake langs ryggen mellom Mørkavatnet og Staumsvollvatnet.
Ny tursti er blitt rydda rundt Kværnavatnet, mellom Mølstrevåg og Ryvarden. Denne stien har Sveio O-lag i år nytta som utgangspunkt for å plassering av tur-o-postar, som utgjer ein spennande rundtur rundt vatnet.
Dessutan er det lagt ut mange postar i området mellom Fjellstad- Krossleite og Furevatnet. Ein fin plass å starta kan vera på ein godt merka sti som startar ved Krossleite.

Start-pakke
For dei yngste og for vaksne som vil prøva turorientering for første gong, har Sveio O-lag lagt opp fire enklare o-løyper fordelt på like mange tur-område. Lengst i nord på Tittelsnes kan du utforska spennande tunnelar og gangar på Festningen. Ved Auklandshamn ligg postar i det vakre friområdet Slettene. I Førde ligg postane langs turvegar nær skulen og i Sveio nær Paddevegen.
Alle som kjøper årets tur-o-mapper med kart og info-materlell, får samtidig ein kode som gjer at alle årets kart fritt kan lastast ned til PC og til mobiltelefon. Kvart postbesøk kan dessutan registrerast umiddelbart ved å skanna ei QR-kode til mobiltelefonen.


Rekordmange heidersprisar etter årets tur-o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 30.11.21
Flott Finn Fram dag av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 13.09.21
Nærløp på Vandaskog 31. august av Kristian i kategori Løp 25.08.21
Nytt tur-o-tilbod i sommar i Rex garden i Førde. av Kristian i kategori Turorientering 29.06.21
Kaffipost og hyttetur av Kristian i kategori Turorientering 08.06.21
Årsmøte 2021 av Kristian i kategori Diverse 21.04.21
Alt klart for påske-o-tur i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 24.03.21
Vinter-t-O-uren av Kristian i kategori Turorientering 17.12.20
Årsfesten 12. november er avlyst på grunn av smitte-situasjonen. av Kristian i kategori Turorientering 11.11.20
Hugs å registrera innan 1. november! av Kristian i kategori Turorientering 25.10.20
Ein Finn Fram dag av ypperste merke. av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 30.08.20
Finn Fram dag på søndag av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 28.08.20
Sprang frå myggen på Tittelsnes av Kristian i kategori Løp 26.08.20
Nærløp på Festningen i Tittelsnes av Kristian i kategori Løp 23.08.20
Tur-o-sesongen er så vidt begynt. av Kristian i kategori Turorientering 29.06.20
Årets kaffipost er ute både lørdag og søndag (6. og 7. juni) av Kristian i kategori Turorientering 04.06.20
Velkommen til sesongstart for turorientering! av Kristian i kategori Turorientering 23.03.20
Årsmøte tysdag 18. feb av Kristian i kategori Diverse 09.02.20
Jubel og jubileum etter årets o-sesong av Kristian i kategori Turorientering 16.12.19
Finn Fram dag med orientering og speiding av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 10.09.19
Idyllisk Fyr-O ved havet av Kristian i kategori Løp 02.06.19
Velkommen til Kaffipost av Kristian i kategori Turorientering 19.05.19
Fyr-O: Prøv orientering fra Ryvarden fyr av Kristian i kategori Løp 18.05.19
Rekordmange tur-o-postar klar for besøk av Kristian i kategori Turorientering 08.04.19
Suksess med gulljakt i skogen i 25 år av Kristian i kategori Turorientering 02.12.18
Årsfest fredag 23. november av Kristian i kategori Turorientering 20.11.18
Nye postar og poeng i turorientering av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 25.08.18
O-løp i jomfrueleg terreng i sauabeite av Kristian i kategori Løp 22.08.18
Nærløp 21. august på Vandaskog av Kristian i kategori Løp 19.08.18
Fullklaff for o-løp i Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 03.05.18
Stor helg for o-løparar av Kristian i kategori Løp 24.04.18
Kretsløp lørdag 28. april av Kristian i kategori Løp 12.04.18
Vår + tur-o = sant av Kristian i kategori Turorientering 21.03.18
Årsmøte i Sveio Orienteringslag av Kristian i kategori Diverse 28.02.18
Gull og heider då SOL feira 50 år av Kristian i kategori Turorientering 28.11.17
50-ÅRSFEST i Førde Samfunnshus av Kristian i kategori Turorientering 23.10.17
Finn-Fram dagen i Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 31.08.17
Vellukka KM på Lyngholm av Kristian i kategori Løp 26.08.17
Stort o-løp i havgapet i Sveio av Kristian i kategori Løp 21.08.17
Innbyding til KM Mellom av Kristian i kategori Løp 27.07.17
Bedriftsløp i Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 04.06.17
Nærløp på Auklandshamn av Kristian i kategori Løp 24.05.17
Innbyding og påmelding til NK2 og SR5 av Kristian i kategori Løp 08.05.17
Turorientering 2017 av Kristian i kategori Turorientering 21.03.17
Årsmøte i Sveio Orienteringslag av Kristian i kategori Diverse 26.02.17
100 gullvinnarar i skog og mark av Kristian i kategori Turorientering 05.12.16
Turorientering Årsavslutning av Kristian i kategori Turorientering 16.11.16
Nærløp i Førde (NK6) av Kristian i kategori Løp 04.09.16
Finn Fram dag i idylliske Rex Garden av Kristian i kategori Finn Fram Dagen 30.08.16
Stafettseier for Sveio O-lag av Kristian i kategori Løp 30.08.16
Årsmøte 2022:
Sveio O-Lag på nett:

Turorientering på nett
Viktige filer:
Årsmelding 2012
Årsmeldinga 2011
Årsmeldinga 2010
Årsmeldinga 2009
Årsmeldinga 2008